fbpx

Reiki Healer Uddannelsen

I forbindelse med at jeg selv er nået så langt i min udvikling og uddannelse, skal jeg til at lære lærergraden og i den forbindelse er jeg med til at udbyde Reiki Healer Uddannelsen hvor jeg vil være med som assisterende underviser på de kommende moduler i indre København hos Erlinng Chriistensen.
Du vil nederst i teksten finde et direkte link til Erlinng, hvor du kan tilmelde dig på uddannelsen.

Bliv Reiki Healer
Ønsker du spirituel udvikling? Er du i psykisk balance og parat til at forstærke din intuition og skelneevne, samt skabe jordforbindelse ved hurtigt at genvinde overblikket? Overvejer du at arbejde som reikihealer eller på anden måde inddrage healingsaspektet i dit arbejdsliv? Så er reikihealer uddannelsen noget for dig.

Uddannelsen består af modul 1 og 2 samt modul 3 (mastergrad). Modulerne kan tages enkeltvist i kronologisk rækkefølge, med udstedelse af et diplom efter hvert modul, såfremt deltagelse i alle undervisningstimerne har fundet sted. Ønskes en fuld reikihealer uddannelse skal modul 1 til 3 indgå. Samlet uddannelsesforløb er 1½ år til 2 år ved fremmøde.

Hvad er reikihealing?
Reikihealing er en 2500 år gammel healingstradition, der beskrives i sanskrit-sutra (gamle indiske tekster). Reiki betyder universel livsenergi og defineres som den kraft, der virker og lever i alt skabt stof. At tage livskraften til sig, ved at ville turde og leve livet efter sin egen overbevisning. Reikihealing har følgende egenskaber:

• Støtter kroppens evne til at helbrede sig selv
• Genopretter åndelig og mental ligevægt
• Fungerer på alle niveauer, såvel mentalt og spirituelt som legemligt og emotionelt
• Afbalancerer kroppens energier
• Løsner op for blokeret energi og fremmer en tilstand af total afspænding
• Renser kroppen for gifte
• Indretter sig efter modtagerens behov
• Virker også på planter, mineraler og dyr
• Er en yderst behagelig, holistisk behandlingsform

Reiki filosofien
Filosofien i reikihealing bygger på de 5 sætninger, som er med til at sætte fokus på en række temaer, der bevidstgøre vores handlinger fra det mentale til det mere emotionelle plan:

1. Netop i dag vil jeg være taknemmelig
2. Netop i dag vil jeg ikke bekymre mig
3. Netop i dag vil jeg ikke blive vred
4. Netop i dag vil jeg være redelig og arbejde ærligt
5. Netop i dag vil jeg elske og ære alt levende.

En afgørende faktor er, om det enkelte menneske er motiveret og parat til at gennemgå en følelsesmæssig og mental forandring i sit liv. Hvilket vil sige, at forbedre sin indsigt og bevidsthed i sig selv og sine handlinger. Samt evnen og viljen til både at kunne og ville udtrykke sine følelser på en mere nuanceret og afbalanceret måde således at:

• Skelneevnen og jordforbindelsen fremmes og forstærkes
• Tålmodigheden med sig selv og andre bliver bedre
• Intuitionen fremmes og forstærkes (summen af de følelser ogtanker det enkelte menneske gør og handler i samme sekund)
• Umiddelbarheden forstærker evnen til at være i nuet
• De clairvoyante sider fremmes, såfremt disse er tilstede hos personen.

Målet med uddannelsen

• Du styrker din evne og bevidsthed til at være til her og nu
• Du forstærker din intuition og skelneevne (hvad er godt og ikke godt for mig)
• Du styrker din jordforbindelse og evnen til hurtigt at genvinde overblikket
• Du vil opleve, at dine sensitive, psykiske og clairvoyante kompetencer blive markant forstærket, da du vil lære dit ‘indre sprog’ at kende og bedre i stand til at udtrykke det
• Du vil opleve, at der bliver sat gang i en stærk personlig udvikling, som konstant vil udvikle dig
• Du vil møde ligestillede mennesker, og derved skabe et engagerende og fagligt fællesskab.
Indhold

Alle moduler indeholder div. uddannelsesmaterialer. Der vil løbende være vejledning og træningstimer gennem hele uddannelsen. Ønskes vejledning via Skype er det en mulighed. Derudover vil der blive oprettet en lukket Facebook gruppe til erfaringsdeling og supervision.

Reiki modul 1:
Varighed: 2 dage (weekend) og opfølgning efter aftale.

• Indvielse til energien
• Øvelse i at heale sig selv og andre, samt deltagelse i gruppebehandling
• Orientering om, hvad healing er, hvordan og hvorfor det virker
• Menneskets opbygning i planer og chakra
• Hvordan reiki hjælper ved selvudvikling
• Healing af dyr, planter og mineraler
• Meditation
• Dr. Mikao Usuis’ historie og filosofi.

Undevisningstimer: 20 timer incl opfølgning.
Egne studietimer: 30 timer (Egenhealing, meditation, træning med forsøgspersoner, litteratur læsning m.m.)

Reiki modul 2:
Varighed: 2 dage (weekend) og opfølgning efter aftale.

• Indvielse til de tre tegn
• Meditation
• Anvendelse af forskellige former for kraftfelter
• Chakrasystemet
• Det æteriske legeme
• Det astrale legeme og det mentale legeme
• Hvad er auraen?
• Fjernhealing – direkte, programmeret og blok fjernhealing
• Gruppehealing
• Rensning af rum.

Undevisningstimer: 20 timer incl opfølgning.
Egne studietimer: 30 timer (Egenhealing, meditation, træning med forsøgspersoner, litteratur læsning m.m.)
Til kurset udleveres et fyldigt kompendium. Derudover vil vi arbejde med påvirkningsfarver i forbindelse med fjernhealing. Farvekortene kan laves og opbygges til gentagende brug.

Reiki modul 3: (mastergrad)
Varighed: 2 x 2 dage (weekend) og opfølgning efter aftale.

• Indvielse til mestertegnet og det Tibetanske styrketegn
• Meditation
• Mental healing og farve
• Uddybende fjernhealing
• De syv bevidsthedsniveauer
• Chakrarensning
• Uddybende gennemgang af chakrasystemet
• Gennemgang af terapeutisk index og specielle reiki positioner
• Andre symboler
• Uddybende fjernhealing
• Etablering af egen praksis.

Undevisningstimer: 40 timer incl opfølgning.
Egne studietimer: 40 timer (Egenhealing, meditation, træning med forsøgspersoner, litteratur læsning m.m.)

Praktiske oplysninger
Holdstørrelse: 6-8 studerende
Undervisningssted: København
Underviser: Erlinng Chriistensen
Pris:
• Reiki modul 1 – 1.900 kr. (Depositum efter aftale) Betaling i rater efter aftale.
• Reiki modul 2 – 3.100 kr. (Depositum efter aftale) Betaling i rater efter aftale.
• Reiki modul 3 – 4.200 kr. (Depositum efter aftale) Betaling i rater efter aftale.

Startdato: Se kursuskalender

Optagelseskrav:


Du er psykisk i balance.
Du er parat til en personlig udvikling.
Du ønsker at forstærke din intuition.

Info og tilmelding:

Ved tilmelding inviteres du et interview:
Hvor forløb og forventninger gensidigt gennemgåes.

Erlinng Chriistensen på tlf.: 23307893 eller email: erlinng@erlinngchriistensen.dk.
https://erlinngchriistensen.dk/uddannelser-kurser/reikihealer-uddannelsen/

varighed modul 1 og 2 1 weekend
varighed modul 3 2 weekender
Mødetid fra kl. 9:30 – 16:30

Holdstørrelse 6 – 8 studerende.

Kaffe, te og lidt sødt er inkl.